Masz mieszkanie na sprzedaż? Przeprowadzanie takiej transakcji wymaga dopełnienia wielu formalności. Nie ma się czemu dziwić – choćby z uwagi na wartość nieruchomości. O co dokładnie trzeba zadbać na każdym z etapów procesu sprzedaży? Wyjaśniamy.

Formalności przy sprzedaży mieszkania – wymagane dokumenty

 

O formalnościach związanych ze sprzedażą mieszkania należy pomyśleć na długo przed wizytą u notariusza i zawarciem umowy z kupującym. Warto już na tym etapie zgromadzić komplet dokumentów, które pozwolą zawrzeć transakcję bez dodatkowych przeszkód i opóźnień. Co dokładnie będzie potrzebne? Kluczowe będą:

 

  • dokument potwierdzający twoje prawa majątkowe do mieszkania – najczęściej jest to wypis aktu notarialnego, jednak może to też być postanowienie sądu,
  • odpis zwykły księgi wieczystej lokalu,
  • potwierdzenie, że na lokalu nie ciąży żadne zadłużenie z tytułu czynszu bądź pozostałych opłat eksploatacyjnych – najczęściej jest to zaświadczenie ze spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej,
  • zaświadczenie o liczbie lokatorów zameldowanych w mieszkaniu.

To jednak tylko podstawowe dokumenty, które mogą być potrzebne przy zawieraniu umowy sprzedaży. Może się też pojawić konieczność przedstawienia zaświadczenia z urzędu gminy, że mieszkanie nie jest usytuowane w strefie rewitalizacji, oświadczenia wierzyciela hipotecznego, potwierdzenie typu prawa własności do lokalu spółdzielczego czy akt prawny poświadczenia dziedziczenia lokalu.

Zakres dokumentacji niezbędnej do przygotowania przez sprzedającego mieszkanie jest uzależniony od konkretnej sytuacji prawnej. Dlatego listę potrzebnych dokumentów warto skonsultować z doświadczonym pośrednikiem nieruchomości – podpowiada Natalia Lamkowska prowadząca cenione biuro nieruchomości w Grudziądzu. – Agent nieruchomości może przejąć na siebie skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów na podstawie upoważnienia od właściciela lokalu. To rozwiązanie, dzięki któremu sprzedający oszczędza wiele czasu i nerwów – dodaje.

 

Sprzedaż mieszkania – jak dokonać wyceny lokalu?

Jedną z kwestii, które trzeba ustalić przed sprzedażą lokalu, jest również jego cena. W teorii możesz ją ustalić samodzielnie – np. po przejrzeniu ofert innych mieszkań na sprzedaż w Grudziądzu czy okolicach o podobnym metrażu. Jednak w ten sposób możesz się narazić na poważne straty – zarówno, gdy oszacujesz cenę zbyt nisko, jak i zbyt wysoko. Z tego względu warto uzyskać poradę u eksperta. Może to być profesjonalny rzeczoznawca lub pośrednik nieruchomości. Osoba z wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży mieszkań wie, jakie są faktyczne, a nie ofertowe stawki, które obowiązują w danym momencie oraz wie, w jaki sposób podnieść wartość lokalu.

 

Formalności przy sprzedaży mieszkania – zawarcie transakcji

Kiedy znajdziesz już kupca na swoje mieszkanie, przyjdzie czas na dopełnienie najważniejszych formalności, a więc przeprowadzenie transakcji. Najczęściej proces ten przebiega wieloetapowo i uwzględnia:

  • podpisanie umowy przedwstępnej, która zabezpiecza interesy obu stron do czasu faktycznego przeprowadzenia transakcji – musi ona zawierać dane stron, planowaną datę zawarcie właściwej umowy, opis nieruchomości oraz informacje o wpłaconej zaliczce, o ile została ona ustalona;
  • podpisanie umowy właściwej – jest obszerniejsza, podpisywana zawsze w obecności notariusza i zawiera m.in. konkretne ustalenia odnośnie do ceny mieszkania, sposobu i terminie przekazania zapłaty, a także datę przekazania lokalu nowemu właścicielowi.

Warto przy tym pamiętać, że jeśli lokal został sprzedany przed upływem 5 lat od wejścia w jego posiadanie, konieczne jest też odprowadzanie podatku w wysokości 19%.

 

Jak zatem widać, zakres formalności związanych ze sprzedażą mieszkania jest obszerny, a popełnienie błędu na którymkolwiek etapie może mieć poważne skutki prawne i finansowe. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie wymagania zostaną spełnione, rozważ skorzystanie z usług specjalisty, który przeprowadzi cię przez ten proces.